Vitajte !

Godzone Shop je kresťanský obchod s oblečením, knihami, CD a mnohými ďalšími vecami, ktoré šíria Božie kráľovstvo na zemi.

PREŽIŤ OTCOVO OBJATIE

V Otcovom obajtí sa cítime najlepšie. Ale ako sa tam dostať? Boh Ťa každý deň čaká, ale Ty si ten, na ktorom je konečné rozhodnutie. Vykroč.

KNIHA